09.04.2021-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультети тарабынан уюштурулган «Жаш муун» атту интеллектуалдык оюн болуп ѳттү.

Оюнга 7 команда катышып алардын ичинен 2 конок команда болду, Тарых жана социалдык-улуттук билим берүү факультети (Туран), Биология жана химия факультетинен (Викиум) командалары катышты.

Калыстар: Университеттин жаштар комитетинен Айдаров Азамат, факультеттин окутуучусу Кочорбаева Бермет жана факультеттин тарбия иштери боюнча координатору Смайылбек кызы Чолпон болду.

Интеллектуалдык оюн абдан кызыктуу болду, студенттер ѳзүлѳрүнүн мыктылыгын кѳрсѳтүшүп, активдүү болушту.

0
Студенты
0
Выпусники
Профессорско-преподавательский состав кафедры "Прикладной информатики"
25
Профессорско-преподавательский состав кафедры "Математики и технологии ее обучения"
14
Профессорско-преподавательский состав кафедры "Физики и технологии ее обучения"
15