3-бөлүк Студенттик күн! Фуршет Ойлонуп көрсөк көп эле студенттер акчасы жок болсо дагы Ата-энелерин кыйнашып 700-1000 сомго чейин акча коротуп Студенттик күндү белгилешет экен! Ал эми ал акчаны чогултуп бир кафеге барып бирок бир бири менен таанышбай, менден жакшы кийинип алыптыр же болбосо ал мындай кийинип алыптыр деп көбүнчө кийим кечеге, чач жасалгоого же болбосо кооз буюмдарга көңүл бурат экенбиз! Ошондуктан биз факультетибизди жакшы коргондуктон жана студенттерди кыйнабастан факультетибиздин эң чоң аудиториясында бир бирибиз менен жакшы сүйлөшүп, ырдап уланттык! Кандай жерге барганын маанилүү эмес, кандай адамдарды, тарапташтарды тапканын маанилүү демекчи, бир табакташ болуп отурганга эмне жетсин!Уюштурган:Спикер Калыбекова НазгулКолдоочу:Тарбия иштери боюнча координатору Смайылбек кызы Чолпон!

3-болук Студенттик күн! ФуршетОйлонуп көрсөк көп эле студенттер акчасы жок болсо дагы Ата-энелерин кыйнашып 700-1000 сомго чейин акча коротуп Студенттик күндү белгилешет экен! Ал эми ал акчаны чогултуп бир кафеге барып бирок бир бири менен таанышбай, менден жакшы кийинип алыптыр же болбосо ал мындай кийинип алыптыр деп көбүнчө кийим кечеге, чач жасалгоого же болбосо кооз буюмдарга көңүл бурат экенбиз! Ошондуктан биз факультетибизди жакшы коргондуктон жана студенттерди кыйнабастан факультетибиздин эң чоң аудиториясында бир бирибиз менен жакшы сүйлөшүп, ырдап уланттык! Кандай жерге барганын маанилүү эмес, кандай адамдарды, тарапташтарды тапканын маанилүү демекчи, бир табакташ болуп отурганга эмне жетсин!Уюштурган:Спикер Калыбекова НазгулКолдоочу:Тарбия иштери боюнча координатору Смайылбек кызы Чолпон!