Казакстан Республикасы Алматы шаары, ALMAU, Аблай-Хан, Туран Университеттерин кыдырып мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жана магистр, ички мобилдуулук боюнча маалымат менен тең бөлүшүп, ой пикир алышып келдик! Университет боюнча 28-студент барса, алардын арасынан 10-Студент ФМББ ж МТ факультетинин активист студенттери болду!10-студентке жоопкерчилик алып барып келгенСпикер:Калыбекова НазгулМад.министири:Махмутова Алтынай болду!

Казакстан Республикасы Алматы шаары, ALMAU, Аблай-Хан, Туран Университеттерин кыдырып мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жана магистр, ички мобилдуулук боюнча маалымат менен тең бөлүшүп, ой пикир алышып келдик! Университет боюнча 28-студент барса, алардын арасынан 10-Студент ФМББ ж МТ факультетинин активист студенттери болду!10-студентке жоопкерчилик алып барып келгенСпикер:Калыбекова НазгулМад.министири:Махмутова Алтынай болду!