18.11. 2019 жылы баарыбызга белгилүү эле Сейтекте чон концерттик программа менен коштолгон Студенттик күн белгиленген! Ар бир факультеттен бир Ректордук Ардак Грамота, бир Ректордук Стипендия берүүгө активдүү студенттердин арасынан1-Ректордук стипендияга Орозобекова Жумаян 2-Ардак Грамотага Калыбекова Назгул Акылбековна тандалды!

18.11. 2019 жылы баарыбызга белгилүү эле Сейтекте чоон концерттик программа менен коштолгон Студенттик күн белгиленген! Ар бир факультеттен бир Ректордук Ардак Грамота, бир Ректордук Стипендия берүүгө активдүү студенттердин арасынан1-Ректордук стипендияга Орозобекова Жумаян2-Ардак Грамотага Калыбекова Назгул Акылбековна тандалды!