1988-жылы 1-декабрь бүткүл дүйнөлук СПИД күнү деп белгиленген! Бүткүл дүйнөлүк глобалдуу көйгөй болуп келе жаткан СПИД оорусу Кыргызстанда дагы тараган 1988-жылы 5-адам ооруса, 31-жылдын ичинде Кыргызстандан 8525 адам СПИД оорусу менен катталууда! Мындай көйгөйдү студенттер дагы билишсин деп 2-декабрь күнү Токто СПИД аттуу семинар болуп өттү! Студенттерибиз маалымат алып, өз суроолорун узатып, таамай жооп алышты!Уюштурган:Тарбия иштери боюнча координатору Смайылбек кызы Чолпон жана ФМББ ж МТ факультетинин спикери Калыбекова Назгул Акылбековна болду.

1988-жылы 1-декабрь бүткүл дүйнөлук СПИД күнү деп белгиленген! Бүткүл дүйнөлүк  глобалдуу көйгөй болуп келе жаткан СПИД оорусу Кыргызстанда дагы тараган 1988-жылы 5-адам ооруса, 31-жылдын ичинде Кыргызстандан 8525 адам СПИД оорусу менен катталууда! Мындай көйгөйдү студенттер дагы билишсин деп 2-декабрь күнү Токто СПИД аттуу семинар болуп өттү! Студенттерибиз маалымат алып, өз суроолорун узатып, таамай жооп алышты!Уюштурган:Тарбия иштери боюнча координатору Смайылбек кызы Чолпон @smaiylbekovacholpon жана ФМББ ж МТ факультетинин спикери Калыбекова Назгул Акылбековна болду!@nazgulya.kalybekova