Көптөн күткөн тренинг «Эл алдында эркин сүйлөө» жана «Сүрдү женуу» аттуу тренинг ФМББ ж МТ факультетинде болуп оттуу! 1-3-курска чейин катышышып жана башка Университеттен, башка факультеттен катышышып! Баардык Студенттерге эшик ачык болду! Бул тренингти дагыда улоону пландалууда!Уюштуручу:зам спикер Кайырбекова Айдай жанаМад.министири Махмутова Алтынай болду!

Көптөн күткөн тренинг "Эл алдында эркин сүйлөө" жана "Сүрдү женуу" аттуу тренинг ФМББ ж МТ факультетинде болуп оттуу! 1-3-курска чейин катышышып жана башка Университеттен, башка факультеттен катышышып! Баардык Студенттерге эшик ачык болду! Бул тренингти дагыда улоону пландалууда!Уюштуручу:зам спикер Кайырбекова Айдай жанаМад.министири Махмутова Алтынай болду!