Брейн-ринг Интеллектуалдык оюну болуп өттү.

Брейн-ринг Интеллектуалдык оюну болуп оттуу!