1-курстун старосталары Ала-Арча этно комплексине барып келишти!

1-курстун старосталары Ала-Арча этно комплексине барып келишти!