ФМББ ж МТ факультетинин атынан Кайрымдуулукка барып келдик!

ФМББ ж МТ факультетинин атынан Кайрымдуулукка барып келдик!