Ошол эле күнү 2-чи Кайрымдуулукка дагы жетиштик!  ысык чай акциясына чыгып, сооп иш жасадык!