2019-жылдын 25-27-апрелинде ФМББ жана МТ факультетинде В.П.Астафьев атындагы Красноярск мамлекеттик педагогикалык университетинин (Россия) п.и.д., профессор Пак Николай Инсебович факультеттин жана колледждин, А.Молдокулов атындагы №5 Улуттук компьютердик гимназиясынын, Лингвистика факультетинин, Кыргыз Улуттук университетинин, структура аралык Информатика жана экономика кафедрасынын окутуучуларына 30 сааттык «Билим берүү кластерлер жана тармактык маалыматтык технологиялар» аттуу квалификацияны жогорулатуу курсун өттү.

Профессор Пак Николай Инсебович аталган тема боюнча кеңири маалымат берип, катышуучулар менен кызыктуу маек куруп, соңунда сертификаттарды тапшырды.