Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтар технологиясы факультетинин физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын кадырлык жамааты

А.А.А.

Эмгек шарты

Билими/квалификациясы/ илимий даражасы/ наамы

Кызмат орду 

Токонбекова Күлзат Чоюнбековна

штат

Ж.Баласагын атындагы КУУ

1992ж., профил физик, т.и.к. ИК

№000484, 23.04.1999ж.,  Доцент ДЦ №073571,  23.06.2005г.

кафедра башчысы

Кафедра башчысы, доцент

Мамбетакунов  Эсенбек 

Тышкы айкалыштуруу

Ж.Баласагын атындагы  КУУ 1965ж., профил физик, п.и.д. №014909, 11.06.1992ж. Москва,

профессор      №000115 

09.06.1994ж.

Профессор

Абдылдаев Юнусалиевич  Мукаш

штат

Жогорку КМУ 1952ж., профил физик., т.и.д. №000041, 31.10.1994ж., профессор №00047 , 

02.04.2003ж.

Профессор

Артыкова Иманалиевна Светлана

штат

В.В.  Маяковский атындагы ККПИ 1962ж. профил физик, ф-м.и.к. КМ №004233 13.07.1977ж. доцент ДЦ №093837  1.10.1986ж.

Доцент

Атанаев Бегалиевич Токтосун

Ички айкалыштыруу

СССР 50-жылдык КМУ

1982ж. профил физик., б.и.к. №023817 06.06.1990ж.,

профессор ПА №001044 

27.10.2014

Профессор

Ногаев Абдраимович  Мелис

Ички айкалыштыруу

Ж.Баласагын атындагы КУУ 1966-ж. профил физик, ф-м.и.к. №122604, доцент ДЦ №22ц/30 

5.06.1985

Проф.м.а.

Акбеков Темирбек Мамбеткадырович 

штат

СССР жогорку 50-жылдык

КМУ 1980ж., ф-м.и.к 

№ 078363 1992ж., 

Доцент,           ДЦ       №001110             ,

07.06.2007 ж.

Проф.м.а.

Анарбекова Мария

штат

В.В.  Маяковский атындагы ККПИ 1981ж., профил физик., доценттин м.а.

Доценттин

м.а.

Шамшиев Тойчубек Сатыбаевич

Ички айкалыштыруу

В.И. Ульянова-Ленин атындагы Казан Мамлекеттик Университети 1993ж., доценттин м.а.

Доценттин

м.а.

Шаршенова Хамида Алымкуловна 

штат

И.Арабаев атындагы КМПУ

1993ж.            профил             физик –

математик., ага окутуучу

Ага окутуучу

Мокешов Жолдошбек Калмурзаевич 

Ички айкалыштыруу

И.Арабаев атындагы КМУ 2000ж. профил  математик, физик и информатик., ага окутуучу

Ага окутуучу

Карасартова Назгул Абдурасуловна

штат

Ж.Баласагын атындагы КУУ 1998ж. профил физик., №СЕ7000145 от 1.03.2007ж.

Ага окутуучу

Игнатова Наталья Георгиевна 

Ички айкалыштыруу

ХМПУ 

Ага окутуучу

Ага окутуучу

Тердикбаев Эрназар Адамалиевич

Ички айкалыштыруу

И.Арабаев атындагы КМУ 2012ж. профил физик,

окутуучу

Окутуучу

Медетбек у.Доолотказы

Ички айкалыштыруу

И.Арабаев атындагы КМУ 2018ж. профил физик,

окутуучу

окутуучу

Кафедра башчысы, доцент                                             Токонбекова К.Ч.