Краткая информация

ИНФОРМАТИКА ЖАНА АНЫ ОКУТУУНУН
ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

Физика жана математика факультетинде информатика боюнча кошумча адистикке кабыл алуу 1989-жылы ишке ашырыла баштаган. Алгачкы учурда кафедра колдонмо математика жана информатика деп аталып аны доцент А.Искендеров, Д.Бекболотовдор башкарып келген.
1987-1988 – окуу жылы информатика жана эсептөө техникасы өз алдынча кафедра болуп уюштурулуп, аны доцент Д.Бекболотов жетектеген.
1999-жылы физика, информатика жана эсептөө техникасы бириктирилип аны доцент М.Токтогулов жетектеп келди.
2001 жылдын декабрь айынан баштап, физика жана информатика кафедрасы кайрадан өз алдынча эки кафедрага бөлүнүп, адегенде «Жаңы Маалыматтык Технология» андан кийин, «Информатика жана аны окутуунун технологиясы» кафедрасы болуп уюштурулду. Бул кафедраны физика жана математика илимдеринин кандидаты, доцент Бекболотов Дүйшөнкул Бекболотович 2015 жылдын 15 декабрь айына чейин жалпысынан 25 жыл жетектеп келди.
2015 жылдын 15 декабрь айынан бери техника илимдеринин кандидаты, доцент Курманбек уулу Талантбек кафедранын жетекчисинин милдетин аткарып келе жатат.
Информатика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында азыркы учурда 4 илимдин кандидаты жана доценттери (Т.Курманбек уулу, Д.Б.Бекболотов, Д.Карагулов, Г.Касымалиева),1 доцент (С.У.Аманжолова), 2 доценттин милдетин аткаруучу (У.Узенбекова ,С.Бекболотова), 7 ага окутуучу (Ж.К.Мокешов, А.Бузурманкулова, У.А.Эсенгулов, Г.С.Султанбаева, А.Толомушова, А.Турдакунова, С.Сейдракманова), 3 окутуучу (Ж.Барганалиева, А.Исманова, А.Жолборосова) эмгектенишет.
Кафедра мүчөлөрү информатика, жаңы информациялык технология, системалык жана прикладдык программалык каражаттар, маалыматтар базасын башкаруу системасы, программалоо практикуму, компьютердик сеть жана коммуникациялык байланыш боюнча лекциялык жана практикалык сабактарды өткөрүшөт. Кафедрага караштуу эки компьютердик класс бар.