Краткая информация

И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин Физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын тарыхы.
Педагогикалык институт болуп 1952- жылы түзүлгөн Жогорку окуу жайындагы табият таануу факультетинин курамына кирип физика кафедрасы уюшулган.
Кафедраны 1952-2009 – жылдардын ичинде Половиков Н.Ф., Пичугин В.А., Турусбеков М.Т., Яр-Мухамедов Ш.Х., Кадыров С.К., Токтогулов М.Т., Айтматова Р.Т., Артыкова С.И., Чормонов М.Б., Ибрагимов З.И., Тойчиев Н., Акбеков Т.М. жетектеген. Ал эми 2009-жылдан баштап, физика жана аны окутуунун технологиясы деп аталган физика кафедрасын Токонбекова К.Ч. жетектеп келе жатат.
Кафедранын жааматы Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайларында физиканы окутуунун формаларын жакшыртуу жана кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун үстүндө иштешет.
Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтту бүтүрүп, кандидаттык диссертацияларын коргогондон кийин кайрадан учкан уясына келип иштегендер Айтматова Р.Т., Артыкова С.И. Аталган институттун бүтүрүүчүлөрү Ракымбаева С., Кудаярова Б., Калиева А. пенсияга чыкканга чейин эмгектенишкен. Дагы бир бүтүрүүчү З. Шамырканова 2013-2014- окуу жылына чейин кафедрада үзүрлүү эмгектенди.
Кафедранын окутуучулары «Катуу телолор физикасы» жана «Кристаллдарды өстүрүү» багыты боюнча хлордуу рутийдин кристаллынын ион хроматика кошулмасынын термелүү жана электрондук спектрлерин изилдешкен. Кафедранын доценти М.Токтогулов метеорлорду фотографиялык байкоо аттуу каталогун түзгөн. 2009-2011 жылдары кафедранын профессору К.А. Калдыбаев илимий ишин жүргүзгөн ошондой эле профессордун милдетин аткаруучу Ногаев М.А. эмгектенген.