Преподавательский состав кафедры

Токонбекова Күлзат Чоюнбековна – к.т.н., доцент. Токонбекова Күлзат Чоюнбековна 1992 – жылы Ж. Баласагын атындагы КУУнин физика факультетин аяктаган. Адистиги физик. 1997-жылдан бери И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинде иштейт. Кандидаттык диссертациясын 1999-жылы жактаган. 2005-жылы доцентик наам ыйгарылган. 37 дөн ашык илимий эмгектердин автору. Алардын ичинен 1 илимий – монографияга көмөкчү автор. 10 методикалык окуу китеби жарыкка чыкты. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган.

Атанаев Токтосун Бегалиевич – к.б.н., профессор. Атанаев Токтосун Бегалиевич 1980 – жылы «СССР 50» атындагы КМУнун физика факультетин аяктаган. Адистиги физик. 2015-жылдан бери И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинде иштейт. Кандидаттык диссертациясын 1990-жылы жактаган. 2014-жылы профессордук наам ыйгарылган. 100дөн ашык илимий эмгектердин автору. Алардын ичинен 3 илимий – монографияга автор. 12 методикалык окуу китеби жарыкка чыкты. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган.

Артыкова Светлана Иманалиевна – ф-м.и.к, доцент. Артыкова Светлана Иманалиевна 1962-жылы В.В.Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык институтунун физика жана өндүрүштүн негиздери адистигин аяктаган.
1978-жылдан баштап, бүгүнкү күнгө чейин аталыштары мезгилдин талабына жараша түрдүү аталып келе жаткан үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Педагогикалык стажы 38 жыл. Кандидаттык диссертациясын 1977-жылы жактаган. 1986-жылы доцентик наам ыйгарылган. 113 дөн ашык илимий эмгектердин автору. Алардын ичинен 1 илимий – монографияга автор. 12 методикалык колдонмо, 2 методикалык көрсөтмө жарыкка чыккан. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган. И.Арабаев атындагы КМУнун эмгек сиңирген ишмери.

Анарбекова Мариябүбү – доценттин м.а. Анарбекова Мариябүбү 1982-жылы В.В.Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык институтунун физика жана математика факультетинин физика жана математика мугалими адистигин аяктаган.
1982-жылдан баштап, бүгүнкү күнгө чейин аталыштары мезгилдин талабына жараша түрдүү аталып келе жаткан бир эле жогорку окуу жайында үзгүлтүксүз үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Педагогикалык стажы 34 жыл. 14 дөн ашык илимий эмгектердин автору. Алардын ичинен 1 методикалык колдонмо Билим берүү министрлигинин грифи менен чыккан. 9 методикалык колдонмо жарыкка чыкты. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», Бишкек шаарынын мэриясынын, профсоюз уюмунун «Ардак грамотасы», «Профсоюз уюмунун отличниги» төш белгиси, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган.

Шамшиев Тойчубек Сатыбаевич – доценттин м.а. Шамшиев Тойчубек Сатыбаевич 1993 – жылы В.И. Ульянов- Ленин атындагы Казань Мамлекттик университетин аяктаган.
1995-жылдан баштап, бүгүнкү күнгө чейин үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Педагогикалык стажы 21 жыл. 16 дөн ашык илимий эмгектердин автору. 2 методикалык колдонмосу жарыкка чыкты. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган.

Шаршенова Хамида Алымкуловна – ага окутуучу. Шаршенова Хамида Алымкуловна 1993-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун физика жана математика факультетинин математика жана физика мугалими адистигин аяктаган.
1993-жылдан баштап, бүгүнкү күнгө үзгүлтүксүз үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Педагогикалык стажы 16 жыл. 14 дөн ашык илимий эмгектердин автору. Алардын ичинен 9 методикалык колдонмосу жарыкка чыкты. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган.

Карасартова Назгүл Абдрасуловна – ага окутуучу. Карасартова Назгүл Абдрасуловна 1998 – жылы Ж. Баласагын атындагы КУУнин физика жана электроника факультетин аяктаган. Адистиги физика мугалими. 2007– жылы КМУнун магистратура бөлүмүн ийгиликтүү аяктаган. 2002-жылдан бери И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинде иштейт.

Мукамбетова Нурия Төлөмүшовна – ага окутуучу. 2008 – жылы И.Арабаев атындагы КМУнун Жаңы Информациялык Технологиялар Институтун бүтүргөн. 2015– жылы КМУнун «Педагагика жана информатика» боюнча магистратура бөлүмүн аяктаган. 2009- жылдан баштап физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында иштеп жатат.

Дүйшөбаева Гүлбарчын Эшимбековна – окутуучу. 2012 – жылы И.Арабаев атындагы КМУнун Жаңы Информациялык Технологиялар Институтун бүтүргөн. Ошол эле жылдан баштап физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында иштеп жатат. 2016 – жылы физика адистиги боюнча магистратурасын аяктаган.

Шаршенова Алчагүл – лаборатория башчысы. Шаршенова Алчагүл 1965-жылы В.В. Маяковский атындагы кыз – келиндер Педагогикалык институтунун аяктап, 1974 – жылдан баштап ага лаборант, мугалим, физика лабораториясынын башчысы болуп эмгектенип келет. Билим берүү Министрлигинин «Ардак грамотасы», ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Билим берүүнүн отличнигинин» төш белгиси менен сыйланган. И.Арабаев атындагы КМУнун эмгек сиңирген ишмери.

Тердикбаев Эрназар Адамалиевич – лаборатория башчысы. Тердикбаев Эрназар Адамалиевич 2012-жылы И.Арабаев атындагы КМУнун Жаңы Информациялык Технологиялар Институтун бүтүргөн. 2012-жылдан баштап физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында лаборатория башчысы болуп эмгектенип келет.

Джолдошева Нестан Джолдошевна – лаборант. 2015 – жылы И.Арабаев атындагы КМУнун Жаңы Информациялык Технологиялар Институтун бүтүргөн. 2016-жылдан баштап физика жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында иштеп жатат.