9-ноябрь 2016-ж. Ж. Баласагындын 1000 жылдыгына жана Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө арналган “Билим берүү, тарых жана маданиятты изилдөөнүн илимий багыттары” темасында Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинин Магистратура бѳлүмү уюштурган илимий-методикалык семинар өткөрүлдү.
Семинарды магистратура бѳлүмүнүн жетекчиси, доцент
Асанова Жылдыз Кеңешбековна ачты:

Илимий-методикалык семинарга– И. Арабаев ат. КМУнун илим иштери боюнча проректору доц. Каниметов Эмил Жанкорозович, И. Арабаев ат. КМУнун Магистратура бөлүмүнүн башчысы проф. Амердинова Магира Мунаждиновна, факультеттин деканы, доц. Ж.Т.Бексултанов катышып куттуктоо сөздөрүн айтышты.

Илимий-методикалык семинар программа боюнча өтүлдү.
«Магистратура бөлүмүнүн азыркы абалы жана келечеги» боюнча доц. Асанова Жылдыз Кенешбековна доклад жасап, магистратуранын төш белгисин магистратура бөлүмүн ачууга чоң салымын кошкон проф. Ш. Алиевге такты. Ошондой эле эң жакшы окуган магистрантка Каледина Наталья Витальевнага магистранттар үчүн жасалган төш белги тагылды.

2016-жыл “Тарых жана маданият жылы” деп аталгандыктан «Жашооӊдогу үч тамырды анык бил, Жан азыгыӊ маданият, тарых, тил» Видеотасма көрсөтүлдү.
«Управление учебным процессом: учебно-методическим комплексом на кафедре» -деген темада проф. Атанаев Токтосун Бегалиевич доклад жасады, докладда суроо-талкуу жүрдү.
«Педагогдордун профессионалдык компетенциясы»- деген темада доц. Ногаев Мелис Абдраимович кызыктуу доклад айтып берди.

Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө арналган “Илим жана билим берүүнүн учурдагы көйгөйлөрү” темасында И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинин Магистратура бөлүмүндө ѳткѳрүлгѳн илимий-методикалык семинардын

 ОТЧЕТУ

14-ноябрь 2017-жылы саат  14:00до Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө арналган “Илим жана билим берүүнүн учурдагы көйгөйлөрү” темасында И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинин Магистратура бөлүмүндө илимий-методикалык семинар өткөрүлдү.

Семинарды Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетинин деканы

 доц. Бексултанов Жеңиш Түнкатарович ачты:

Илимий-методикалык семинарга– И. Арабаев ат. КМУнун окуу иштери боюнча проректору проф.м.а. Коңурбаев Тууганбай Абдырахманович;

И. Арабаев ат. КМУнун илим иштери боюнча проректору

доц. Каниметов Эмил Жанкорозович;

И. Арабаев ат. КМУнун Магистратура бөлүмүнүн башчысы проф. Амердинова Магира Мунаждиновна катышып куттуктоо сөздөрүн айтышты.

Илимий-методикалык семинар программа боюнча өткѳрүлдү.

«Магистратура бөлүмүнүн азыркы абалы жана келечеги» боюнча доц. Асанова Жылдыз Кеңешбековна доклад жасады.

Бүтүрүүчүлөрдүн дипломдорун ыйгаруу аземи ѳттү жана  алдыңкы магистранттар факультеттин Ардак грамотасы менен сыйланышты.


 

«Педагогдун кесиптик сапатын калыптандыруу (имидж)» атуу темада

доц. Ногаев Мелис Абдраимович кызыктуу доклад жасады.

«Илимий-метрикалык берилиштер базасында илимий жарыялоолорду уюштуруу» аттуу темада Доц. Иманбердиев Досаалы Чоюбекович доклад жасады, докладда суроо-талкуу жүрдү.

Магистранттар докладдарын окушту.

 

Китептердин кѳргѳзмѳлѳрү уюштурулду.

  

Илимий-методикалык семинарга окутуучулар жаматы активдүү катышышты.

Магистратура бѳлүмүнүн жетекчиси, доцент:                      Асанова Ж.К.