ФАКУЛЬТЕТТИН ДЕКАНЫНЫН М. А
д. т. н., проф. м. а. Курманбек уулу Талантбек

ДЕКАНДЫН ОРУН БАСАРЫ

п.и.к., доцент Сагыналиева Назгүл Кубанычбековна

МАТЕМАТИКА ЖАНА АНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫНЫН БАШЧЫСЫ

п.и.д., проф. Төрөгельдиева Коңуржан Макишевна

КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСЫНЫН БАШЧЫСЫ

ф-м.и.д., проф. Бийбосунов Болотбек Ильясович

ФИЗИКА ЖАНА АНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫНЫН БАШЧЫСЫ

т.и.к., доцент Токонбекова Күлзат Чоюнбековна